news

25/06/2023 - 15:00
"Von jazzigen klängen über orientalische Motive zu Anspielungen auf Tango. Eher langsam, mit grosser Ruhe Beinahe ton für ton umgesetzt. Faszinierend, wie viel mehr sehr wenig sein kann."

"Van jazzy klanken naar oosterse motieven naar toespelingen op de tango. Vrij langzaam, met veel rust bijna toon voor toon uitgevoerd. Fascinerend hoe veel meer heel weinig kan zijn."

Om de volledige recensie te lezen: klik op Ohrenschmauch of bekijk de foto .

24/06/2023 - 14:15
"There’s an out-of-reach and enigmatic quality to Sea of Stories which keeps you drawing back into its music. A dream-like visual sensibility and the warmth of its harmonies give the music a physicality which virtually lives and breathes."

"Sea of Stories heeft een onbereikbare en raadselachtige kwaliteit waardoor je steeds weer wordt aangetrokken door de muziek. Een droomachtige visuele sensibiliteit en de warmte van de harmonieën geven de muziek een lichamelijkheid die bijna leeft en ademt."

Om de volledige recensie te lezen: klik op UKVIBE of op het pdf-document rechts. (Engles) 

23/06/2023 - 19:00 t/m 20:00

Jaune Toujours, Millmash Festival, Wezemaal - pictures by Wim Havaux

22/06/2023 - 15:00
"Sometimes, perfection can arise out of the stirring together of contrasting genres and ‘Sea Of Stories’ by the Syrian / Belgian trio 3’Ain is one such success."

"Soms kan perfectie ontstaan uit het door elkaar roeren van contrasterende genres en 'Sea Of Stories' van het Syrisch/Belgische trio 3'Ain is zo'n succes."

Justin Turford gives 9.5/10 to het album Sea of Stories by 3'Ain on Truth & Lies.

To read the full review: click Truth & Lies or the pdf-document on the right.

22/06/2023 - 13:00 t/m 14:00

3'Ain's Yamen Martini and Piet Maris were on Music Matters, radio Klara (VRT). They talked with Olav Grondelaers about the new album SEA OF STORIES. And if you want, you can relisten (in Dutch):

https://klara.be/luister/select/music-matters/sea-of-stories-van-3ain

pictures by Dries Pauwels (radio Klara) and Piet Maris

17/06/2023 - 13:30 t/m 17:30

Far Fare Supermercado Diest, pictures by Ineke Luyten, Piet Maris (selfies) & Peter Van Gelder

16/06/2023 - 13:30
"Ein wunderbares Album! Da kann man nur schweigen und sagen: Hören Sie selbst. Ein Hauch von Musik, die voll und ganz den Anspruch erhebt, Kunst zu sein, und die mit ihrer Essenz die zartesten Saiten der Empfindsamkeit berühren wird."

"Een prachtig album! Men kan alleen maar zwijgen en zeggen: Luister zelf. Een ademtocht van muziek die volledig aanspraak maakt op kunst en die met zijn essentie de meest delicate snaren van gevoeligheid zal raken."

Om de volledige recensie te lezen: klik op Jazz Fun of op het pdf-document rechts. (Duits) 

02/06/2023 - 21:30 t/m 23/06/2023 - 23:00

Jaune Toujours at SummerSounds Bremen: the concert will be broadcasted on Radio Bremen Zwei on July 1st

02/06/2023 - 15:30
"De combinatie van deze drie instrumenten en de muziek die ze brengen op Sea of Stories - een kruisbestuiving van jazz en geluiden uit de Balkan, het Middenoosten en de Méditerranée - stuurde me meteen op een muzikale herontdekkingstocht."

"De combinatie van deze drie instrumenten en de muziek die ze brengen op Sea of Stories - een kruisbestuiving van jazz en geluiden uit de Balkan, het Middenoosten en de Méditerranée - stuurde me meteen op een muzikale herontdekkingstocht."

Om de volledige recensie te lezen: klik op Stereotype of op het pdf-document rechts.

29/05/2023 - 16:45
"Avec ce « Sea of Stories » rédempteur, les danseurs se lamenteront aux sons d’un tango désolant et se trémousseront sur des valses tristes."

"In deze verlossende 'Sea of Stories' zullen dansers de klanken van een desolate tango bewenen en zwieren op droevige walsen."

Om de volledige recensie te lezen: klik op Jazz Mania of op het pdf-document rechts (Frans).